Motto-ul (sloganul) Asociației este: „Adevărul care formează!”

                Rolul sloganului Asociației este de a fixa faptul că nu ne vom limita la un anumit „adevăr”, ci vom avea în vedere orice „adevăr” ținând cont de implicațiile interdisciplinarității, pentru a oferi alternative pentru binele comun. Ne propunem crearea unor punți interdisciplinare între oameni și domenii, în sensul unor alternative viabile pentru știință și societate.

Scopul Asociației este de acontribui la soluționarea problemelor din învățământ, prin activități de educare și instruire, consilierea persoanelor aflate în situații vulnerabile, editarea și publicarea de reviste și lucrări pentru îmbunătățirea patrimoniului cultural.

            Obiectivul Asociației este îmbunătățirea situației din învățământ prin activități socio-educaționale, culturale, consilierea profesională și psihologică și programe de editare a lucrărilor.

             Activități ale Asociaţiei „Verum” (AVIA):

a) formarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a altor categorii profesionale;

b) realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative ori producţia și distribuţia materialelor promoţionale privind proiectele Asociaţiei;

c) organizarea pe plan naţional/internaţional de evenimente culturale, educative, științifice sau întâlniri (formale şi informale, mese rotunde, seminarii, forum-uri, conferinţe, congrese);

d) dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate;

e) prestarea de servicii de investigaţii, economice şi sociale la cererea membrilor săi sau a altor persoane fizice sau juridice și oferirea de servicii de consiliere în carieră tuturor categoriilor sociale;

f) sprijin de consiliere și psihoterapie, precum și activități din domeniul psihologiei pentru cotegoriile vulnerabile, prin reprezentanții Asociației, dar și consiliere și consultanță în domeniul educației copiilor, tinerilor și părinților, relațiilor de cupu și a familiei, orientări în carieră și integrării socio-profesionale;

g) organizarea de programe de voluntariat şi organizarea de activităţi caritabile și educație sanitară;

h) oferirea de programe de certificare/ recertificare în domeniul consultanței în carieră, consilierii școlare și vocaționale, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituții de profil etc

Numele Asociației: Asociația „Verum” pentru Interdisciplinaritate și Alternative (A.V.I.A)

CIF: 34989994.

Cont iban:RO96RNCB0178148374840008

Banca: BCR