ÎNSCRIERE – cursuri de formare pentru profesori

Adresăm această invitație cadrelor didactice și tuturor celor interesați să participe la cursurile organizate de Asociația „Verum” A.V.I.A. Cursurile sunt susținute de personal calificat cu experiență atât în mediul universitar cât și în mediul preuniversitar. Cursurile corespund specialității formatorilor, experienței acestora și contribuțiilor inovative aduse în domeniul didactic.

Fiecare participant va primi un suport de curs, fișe de lucru, instrumente de evaluare necesare portofoliului final etc. Se vor elibera diplome și adeverințe cu precizarea numărului de ore al cursului, adeverințe necesare acordării punctajelor, în funcție de fiecare etapă de mobilitate.

Cursurile se vor organiza în  săli special amenajate, în unități de învățământ sau de cultură, în funcție de cerere, existând și posiblitatea de a fi desfășurate online.

Așadar, la un  minim de 16 persoane formatorii se pot deplasa în orașul, respectiv unitatea de care aparțineți dumneavoastră.

Programul de instruire va fi, de obicei, în zilele sâmbătă-duminică sau în alte zile, în funcție de grupă și disponibilitatea ambelor părți.

Prin cursuri ne propunem formarea competențelor cheie pentru consiliere, dezvoltare personală, managementul clasei prin metode inovative, gestionarea conflictelor, coeziunea grupului, tehnici moderne de învățare îndreptate spre metacogniție, stimularea gândirii critice etc.

De asemenea, prin intermediul cursurilor urmărim și bunele practici în actul educativ, cu ajutorul metodelor inovative.

Cursurile se înscriu în oferta de formare a Asociației „Verum” A.V.I.A., înregistrată cu numărul de dosar 1450/297/2015, nr. 3/10.08.2015, activitățile principale desfășurate fiind sub codurile CAEN: 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a și 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ.

Prin participarea la curs se asigură suportul necesar documentării (cursuri, auxiliare etc. ) și materiale necesare desfășurării cursului (mapă, pix, contracte, fișe etc).

Pentru perioada următoare propunem cursurile:

Metode inovative pentru competențe și abilități de relaționare (MICAR) – 56h/120 lei

Perspective privind managementul clasei de elevi (PPMCE) – 42 h/90 lei

Profilul elevului cu nevoi speciale: observații și intervenții (PENSOI) 48 h/100

Atașăm doritorilor cererea de înscriere la curs!

Pentru informații suplimentare și stabilirea detaliilor privind organizarea cursurilor, a plății etc. ne puteți contacta la 0757/497764 sau verum.avia@gmail.com.

Pentru alte cursuri workshopuri sau activități educative ne puteți contacta și on-line: https://ongverum.ro/ sau direct la link-ul de contact: https://ongverum.ro/contact/

Cu aleasă considerație,

Asociația „Verum” – A.V.I.A.


[1] Cursurile se vor desfășura ținându-se cont de măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului Covid-19.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *